همه چیز زیر سر شماست

ماجرا از آن جایی شروع شد که شما به دنیا آمدید.....


و رشته ی تسبیح دل ما گره خورد به رشته های چادر شما........

ما عاشق شما شدیم و شما مادر ما

سلام حضرت مادر

امروز شما برای ظهور دعا کنید

ما آمین بگوییم.