بسم الله الرحیم

ابتدا خواستم از انقلاب سال ۵۷ بنویسم اما بعد به این نتیجه رسیدم به انقلابی بپردازم که باید در سال ۹۶بیافتد. 

چند سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی امام گفتند:(سربازان من در گهواره هستند.)گهواره نشینانی که چند سال بعد به مدرسه رفتند ولی خانه دوم آنها مدرسه رضا خانی نبود،خانه ی دوم آنها مسجد محل بود. 

بعد از پیروزی انقلاب وزارتی با نام آموزش و پرورش تاسیس شد.وزارتی بر دو بال آموزش و پرورش،پرنده ای که با پروازش باید قله های پیشرفت را فتح کند.

اما کدام عقاب را که برای قله و بلند تر از قله ساخته شده است را دیده اید که یک بال را بالا گرفته تا صعود کند و بال دیگر را جمع کند.چنین عقابی در هر جا باشد به دور خود می چرخد و آخر کار سقوط می کند. عقاب صرفا آموزش در حال سقوط است و همراه با خود استعداد های فراوانی را هم به سقوط وا می دارد.

چرا جای دوری برویم در همین شهر خودمان، امسال به بهانه شب یلدا در یکی از مدارس ابتدایی مجلسی بر پا شد و در آن مجلس یک خانم به آواز خوانی پرداخت و بی چاره آن کودکان معصومی که مجبور به شنیدن آواز او بودند.

آیا آرمان امام این بود که در مدارس چنین رفتار هایی صورت گیرد؟

 آیا سربازانی که امام از آن ها یاد می کرد و بر تکیه آنها انقلاب کرد از چنین مدارسی به عمل می آیند؟

چند روز پیش بخشنامه ای در یکی از شهر های کشورمان به مدارس ابتدایی ابلاغ شد محتوی اینکه:(دانش آموزان ابتدایی حق دیدار با جانبازان و بازدید از مزار شهدا را ندارند. )یعنی اینکه یک دانش آموز ابتدایی حق ندارد الگوی خود را کسی قرار بدهد که امید امام و سرباز امام بود.درس  شهید حسین فهمیده را از کتب درسی حذف می کنند،درسی که به دانش آموز می آموزد که با سن کم هم می شود رهبر یک ملت شد.

این چه معنی دارد؟

سند منحوس ۲۰۳۰ را مخفیانه امضا می کنند و هنوز جوهر امضا خشک نشده در برخی از مدارس تهران به فاز اجرایی در می آید، گویی مسئولین ما خیلی عجله دارند که بعضی اتفاقات در کشور بیفتد، با یک عملکرد ماسمالیزیشنی (Masmalision )درس شهید محسن حججی را در کتب دوازدهم قرار می دهند.دانش آموز دوازهمی که فقط به فکر کنکورش است با خواندن آن درس، چه تغییری در ژرفای افکارش اتفاق می افتد؟او از آن درس دنبال نکته کنکوری و آرایه هایش است آیا به آرایه های واقعی جهان امروز به این مدافعان حریم اهل بیت می اندیشد؟ 

باید به داد ابتدایی ها رسید.باید به داد آنهایی رسید تفکراتشان در حال شکل گرفتن است.

اکنون این پرسش مطرح است که از نظام صرفا آموزشی و رو به زوال حال حاضر کشور، محسن حججی هایی حاصل می شوند که سر و جان خود را در راه دین و ملت فدا کند؟

این امر محقق نمی شود مگر با انقلابی در حوزه تربیتی کشور،انقلابی در سال ۹۶.

۹۶/۱۱/۱۰

                       محمد خاکی