یک اصطلاح نسبتا اشتباهی افتاده داخل بچه مذهبی و مداحا.
داخل دعا هاشون و داخل نوحه هاشون می گن "آقا بیا".
آقا که برای اولین بار نیست که می خاد بیاد.
باید بگیم"آقا برگرد"
چون همین امثال ماها بودن که گذاشت آقا بره.
            
                     آقا برگرد