#انتظار

رغایب نام دیگر توست....

کاش لااقل یک شب در سال تو را

آرزو می کردیم....

برگرد کامل ترین آرزو!